General, Residents|

Inversions en camins, aparcaments i captacions d’aigües

L’Ajuntament de Bossòst ha començat els treballs previstos de dignificació i millora de l’espai i les infraestructures públiques. Entre aquestes, destaca la nova pavimentació del camí d’Era Lana, via d’accés a diverses finques agropecuàries del municipi així com a la carretera que enllaça amb el poble veí d’Arres. Aquesta actuació ha suposat una inversió de 30.000 euros, amb una subvenció de la Diputació de Lleida.

Així mateix, el consistori ha impulsat reparacions del paviment al carrer de Sant Fabian i de l’entorn de les piscines municipals, una zona molt concorreguda de la localitat. També, s’ha efectuat una millora a l’aparcament de l’entrada sud per fer més uniforme la seva superfície i facilitar la mobilitat dins d’aquesta àrea.

D’una altra banda, els operaris de la brigada municipal han condicionat els laterals de l’accés al pont sobre el riu Garona, situat al centre urbà, amb una nova paret de contenció i nou jardinatge. A més, aquests treballadors han dut a terme treballs de manteniment i recuperació de la font de Samorèra per garantir i millorar la qualitat del subministrament d’aigua potable a les llars del municipi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window